Artecast - آرته کست

آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست، روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music

Episodes

Monday May 13, 2024


آرته‌کست پانزدهم - محمد قاضی، زوربای ایرانی (بخش سوم)
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست، روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
کارگردان صوتی و تیزر تصویری: زهرا بلدی
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
با تشکر ویژه از گوینده مهمان، قطب الدین صادقی
 
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
صفحه محمد قاضی در آرته‌پدیا
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Thursday May 02, 2024


آرته‌کست چهاردهم - محمد قاضی، زوربای ایرانی (بخش دوم)
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست، روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
کارگردان صوتی و تیزر تصویری: زهرا بلدی
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
با تشکر ویژه از گوینده مهمان، قطب الدین صادقی
 
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
صفحه محمد قاضی در آرته‌پدیا
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Saturday Apr 20, 2024


آرته‌کست سیزدهم - محمد قاضی، زوربای ایرانی
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست، روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
کارگردان صوتی و تیزر تصویری: زهرا بلدی
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
با تشکر ویژه از گوینده مهمان، قطب الدین صادقی
 
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
صفحه محمد قاضی در آرته‌پدیا
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Monday Jan 22, 2024


آرته‌کست دوازده - سیمین بهبهانی، یک متر و هفتاد صدم
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست، روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
کارگردان صوتی و تیزر تصویری: زهرا بلدی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
با تشکر ویژه از گوینده مهمان، مریم بلدی
 
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
صفحه سیمین بهبهانی در آرته‌پدیا
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Friday Dec 22, 2023


آرته‌کست یازده - سیمین بهبهانی، یک متر و هفتاد صدم
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست، روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
کارگردان صوتی و تیزر تصویری: زهرا بلدی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
با تشکر ویژه از گوینده مهمان، مریم بلدی
 
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
صفحه سیمین بهبهانی در آرته‌پدیا
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Saturday Aug 05, 2023


آرته‌کست ده - قمرالملوک وزیری، آتشی جاودانه
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست،
روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
کارگردان صوتی و تیزر تصویری: زهرا بلدی
پژوهش، تألیف و گویندگی: نگار یعقوبی
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
با تشکر ویژه از گویندگان مهمان، مهراد لدنی و مریم بلدی
و سپاس بسیار از شکیبا شخصیان
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
صفحه قمرالملوک وزیری در آرته‌پدیا
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Sunday Jul 23, 2023


آرته کست نه- مرتضی ممیز؛ هنرِ مدرنِ یک مردِ قدیمی
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست،
روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
کارگردان صوتی و تیزر تصویری: زهرا بلدی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
 
با تشکر ویژه از فرشید مثقالی و امراله فرهادی آردکپان
 
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
صفحه مرتضی ممیز در آرته‌پدیا
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Saturday Apr 23, 2022


آرته کست هشت - غلامحسین بنان، طنین بال قو
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست،
روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
کارگردان صوتی و تیزر تصویری: زهرا بلدی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
 
با تشکر از اسماعیل تهرانی
و همفکری و همراهی فرهاد فخرالدینی
 
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
صفحه غلامحسین بنان در آرته‌پدیا
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Monday Mar 21, 2022


آرته کست هفت - روزِ نو؛ تاریخچه و آیین‌های نوروز
برخلاف اپیزودهای گذشته‌ی آرته‌کست، در این اپیزود تصمیم گرفتیم به مناسبت نوروز، از تاریخچه، سنت‌ها و آیین‌های نوروز برای شما بگوییم. شنیدن این اپیزود مروری ست بر چگونگی شکل‌گیری جشن نوروز در اساطیر و تاریخ ایران از دوران باستان تا به امروز. امید داریم با شنیدن این اپیزود مجموعه‌ی آرته باکس در شادی نوروزی شما سهم کوچکی داشته باشد. سال نو ۱۴۰۱ خورشیدی بر شما مبارک!
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
کارگردان صوتی و ناظر ضبط: زهرا بلدی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
با تشکر از:
گوهر خیراندیش
فاطمه معتمد آریا
مسعود کرامتی
مهراد لدنی
کاور نقاشی اثر گارنیک هاکوپیان
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Monday Feb 21, 2022


آرته کست شش - بهار،قسمت سوم: شعر خوب از نگاه بهار
آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست،
روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.
تهیه‌کننده: فخرالدین انوار
مدیر اجرایی: پرهام وفایی
کارگردان صوتی و ناظر ضبط: زهرا بلدی
پژوهش، تألیف و گویندگی: شکیبا شخصیان
گردآوری اطلاعات آرته‌پدیا: فریده داورزنی
با تشکر از احمد پوری
اصغر همت
 
آرته پروژه ايست كه تاريخ شفاهي ما را از زبان فرهيختگان و هنرمندان بزرگ ايراني براي شما بازگو ميكنه. اين پروژه صرفا با اتكا به حمايت هاي مالي علاقمندان فرهنگ و هنر پيش ميرود. يادمون باشه كه تاريخ معاصر هويتي از اكنون ماست، هويتي كه در آشوب و دغدغه هاي رنگ به رنگ در حال فراموشيه. 
از شما دعوت ميكنيم با پيوستن به حاميان مالي آرته، ما را در ادامه راه ياري دهيد.
برای مشارکت مالی در پادکست آرته لطفا به صفحه ما در وبسایت حامی باش مراجعه فرمایید.
آرته در حامی باش
آرته در یوتیوب
آرته در اینستاگرام
آرته در فیسبوک
بهار در آرته‌پدیا
تلگرام آرته: t.me/artebox
وبسایت آرته: artebox.ir

Image

Artecast - آرته کست

آرته‌کست روایت زندگانی مشاهیری‌ست که سال‌ها قبل زندگی را بدرود گفتند. آرته‌کست هر ماه، زندگانی یکی از مشاهیر ایران را برای شما بازگو می‌کند. روایت زندگی این انسان‌ها تنها یک قصه‌ی شنیدنی نیست، روایت ساختن راهی از دل کوه‌های سنگی‌ست. این راه‌های جاودان رهگذر امروز من و شماست.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320